Instruktörsutbildning

Genom Eksjö brukshundsklubben håller jag på att läsa en instruktörsutbildning. Där jag nu har genomfört första steget i utbildningen.